Projekt pt. Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania niezbędnego do rozwoju pracowni projektowej otrzymał dofinansowanie w konkursie w ramach Działania 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw WRPO.